Glasskive fra flygeaske

Denne er massiv

Metallklump

Metallet samler seg i bunnen av prosessovnen

Gårdsvindmølle

55 kW

Solcelleanlegg

10 kW, installert i ørkenen i Egypt

Skumglass fra flygeaske

Miljøvennlig og verdifullt materiale

Velkommen til Scanwatt

Scanwatt skal bidra aktivt til installasjon av ny fornybar energi.

Scanwatt leverer gårdsvindmøller med ytelse 55 kW

Scanwatt leverer komplette solcelleanlegg ferdig montert, ytelse 10 kW

Selskapets produkter skal ha utforming og kvalitet som bidrar til at vindmøller og solcelleanlegg blir anerkjente og velsette innslag i det norske landskapet.

Selskapet forsker på muligheten av å omvandle giftig flygeaske fra søppelforbrenning til miljøvennlig materiale for veibygging


Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2022 Scanwatt AS