Energi fra ørkensol

Anlegget er installert ved Anafora Retreat Center i ørkenen mellom Kairo og Alexsandria.

Anlegget har en ytelse på 10 kW og vil gi omlag 20.000 kWh til vanning av jordbruksarealer i ørkenen.


Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Scanwatt AS