Skollevoll

Vindmøllen på Skollevoll har en ytelse på 55 kW, og vil med vinden på Lista generere omlag 150.000 kWh årlig. Vindmøllen produseres av Scanwatt i Norge med deler fra Kina, Danmark og Norge.


Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Scanwatt AS