Om Scanwatt

Scanwatt ble stiftet 2011 av Dr.-Ing. Knut Henriksen. Formålet var først å selge og installere ny fornybar energi i Norge.
I 2013 startet forskningsarbeidet med å omvandle giftig filterstøv fra røykrensing ved søppelforbrenningsanlegg til et miljøvennlig materiale for veibygging. Initiativet har mottatt fem millioner NOK fra Norges forskningsråd, fordelt over tre år. Arbeidet pågår for fullt, alle delmål er nådd. 

Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Scanwatt AS