Solcelleanlegget i Anafora, Egypt

I ørkenen mellom Kairo og Alexandria har den koptiske kirke bygd et Retreat Center. Her drives bl a jordbruk, man prøver å omdanne ørkensand til fruktbart jordsmonn. Til dette trengs vann. Solcelleanlegget skal drive en vannpumpe som del av et vanningsanlegg.

Tekniske data:
Tre faser
13 paneler á 250 W per fase
Total maksimal ytelse 10 kW
Komplett med vekselrettere, kontrollskap for nettilkopling og kWh-måler

Anlegget leveres ferdig montert og idriftsatt

Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Scanwatt AS