Skumglass

Filterstøv fra rensing av røyk fra søppelforbrenning inneholder giftig organiske forbindelser som dioksin og furan. Filterstøvet, som kalles flygeaske, kan kun deponeres i spesielle anlegg, i Norge skjer dette på Langøya ved Holmestrand.
Scanwatt forsker på en metode som skal ødelegge giftstoffene og smelte resten til et skumglass som brukes som isolerstoff i veibygging. 

Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Scanwatt AS