Fuel

Vi skal lage fremtidens drivstoff

Scanwatt arbeider for at det blir etablert produksjon av drivstoffet OME i Norge. OME, oksymetylen eter, er et drivstoff som kan benyttes i alle dieselmotorer. Det er ikke farlig eller giftig. Vi trenger ingen ny infrastruktur. Det er klimanøytralt og brenner sotfritt. Utslipp fra f eks cruise-trafikk i norske verdensarvfjorder vil reduseres til et minimum.