Om Scanwatt

Scanwatt ble stiftet i 2011 for å selge og installere gårdsvindmøller til norske bønder. Gårdsvindmøller med 25 kW ytelse har fått ny aktualitet grunnet dagens høye og uforutsigbare strømpriser.

Scanwatt har åpnet et nytt forretningsområde, såkalt drop-in fuel for dieselmotorer. Drivstoffet heter oksymetylen eter OME, produseres av biometanol, og kan brukes i alle eksisterende dieselmotorer. Nåværende infrastruktur kan benyttes uendret.

Kontakt oss