ny-molle

Gjesteland i Sandnes

Første gårdsvindmølle på Gjesteland. Her er det flere som ønsker et slikt kvalitetsprodukt.