1fundament-1
Listamøllen ferdig montert

Listamøllen er i regulær drift

Gårdsvindmøllen på Lista i Farsund kommune ble startet opp den 20. september, og siden har den produsert uten avbrekk. Produksjonen ligger på vel 9000 kWh i måneden